Salmon Sashimi

Salmon Sashimi

Bled Local Flounder NC

Bled Local Flounder NC

Ikura (Salmon Roe)

Ikura (Salmon Roe)

Flounder Sashimi

Flounder Sashimi

Dry Scallops

Dry Scallops

Salmon Farm Raised

Salmon Farm Raised

Dried Nibe for cooking (Sea Mullet)

Dried Nibe for cooking (Sea Mullet)

Black Grouper Sashimi

Black Grouper Sashimi

Salmon and Flounder Sashimi

Salmon and Flounder Sashimi

Local Oyster

Local Oyster

Salmon for Grill

Salmon for Grill

Shimesaba (Boston Mackerel) Sashimi

Shimesaba (Boston Mackerel) Sashimi

Tuna, Scallops, Salmon Combo

Tuna, Scallops, Salmon Combo

Karasumi (Bottarga) Cured Mullet Roe

Karasumi (Bottarga) Cured Mullet Roe

Dried Nibe for cooking (Sea Mullet)

Dried Nibe for cooking (Sea Mullet)

Clams Cooked in Sake

Clams Cooked in Sake

Flounder, Tuna, Salmon Combo

Flounder, Tuna, Salmon Combo

Oyster Cooked

Oyster Cooked

Beautiful Local Flounder

Beautiful Local Flounder

Shimesaba (Boston Mackerel) Sashimi

Shimesaba (Boston Mackerel) Sashimi

GURUME CLUB

57156480_291849701752714_205027318506416
Specializing in top quality seafood since 1991

Enjoy Our Special Recommendations